Reference
Reference
Kontakt
Kontakt
Plastpo s r.o. Podlahy Injektáže Stavební práce Ostatní služby Certifikáty Reference Kontakt Prodejna
Plast beton
Jedná se o vrstvu tvořenou z křemičitého písku a epoxidové pryskyřice, určenou pro opravu poškozených
průmyslových podlah. Vrstva o tloušťce 5-15mm slouží jako podklad pod konečnou úpravu povrchu.
Poměr se mění dle nároků od 1:5 až po 1:10. Je to ideální srovnávací vrstva pro podklady kontaminované
mastnotou, se sprašujícím betonem nebo rozpraskaný a vydrobený povrch. Vyniká svou houževnatostí a
velice dobrou přídržností k podkladu. Používá se na vysprávku těžce namáhaných míst, vyrovnání velkých
vrstev a při obrovském mechanickém, tepelném či chemickém zatížení.

Výhody
houževnatost
velice dobrá přídržnost k podkladu
vysprávka těžce namáhaných míst
vyrovnání velkých vrstev při obrovském mechanickém, tepelném a chemickém zatížení
vysoká pevnost ve slabých vrstvách
Galerie